دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
گزارش  تصویری
  • دومین نشست اعضا با مسئول پایش ارزیابی مرکز
  • برنامه نمادین روز ملی هوای پاک
  • نشست اعضای مرکز تحقیقات آلودگی هوا
  • همایش روز ملی هوای پاک در دانشگاه
  • بررسی و تبادل نظر برنامه عملیاتی مرکز
  • بررسی و تبادل نظر برنامه عملیاتی مرکز

مقالات

 | تاریخ ارسال: 1399/12/4 | 
1- Assessment of functional parameters of HEPA filters in a pharmaceutical industry (case study)
2- Designing and development of an electrochemical sensor modified with molecularly imprinted
polymer and carbon nanotubes for evaluation of occupational and environmental exposures to dicloran
3- Oxidative/nitrosative stress, autophagy and apoptosis as therapeutic targets of melatonin in idiopathic pulmonary fibrosis
4- Prioritization of effective factors in traffic accident based on multiple criteria decision making in the traffic police (Tehrancity)
5- Validation of model simulations of air flow in cleanrooms: Case of a pharmaceutical industry
6- Acquired color vision impairment among gasoline station workers with occupational exposure of BTEX: A case study in Tehran city
7-A new cyclone design with adjustable inlet angle and external geometry for optimal PM10 removal 
8- The utilization of non-thermal plasma technology in carbon monoxide removal using propane gas
9- Assessment of economic considerations for air pollution control technologies
10- Consequence analysis of fire and explosion of a cylindrical LPG tanks in an oil and gas industry
11- Correspondence analysis of occupational accidents occurred among insured workers Social Security for a period of ten years
12- Assessing the risk of main activities of nanotechnology companies by NanoTool method
13- Ranking Key Performance Indicators of Health, Safety, Environment, and Energy Education Using Multi-criteria Decisionmaking Techniques
14- CO removal using single stage plasma-catalytic hybrid process in laboratory scale
15- Preliminary Investigation of the Symptoms of Nanotechnology Companies Employees in Tehran, Iran, 2018
16- Modification of activated carbon by cold plasma and its effect on the adsorption of toluene
17- A Laboratory Study of Low-Temperature CO Removal from Mobile Exhaust Gas Using In-Plasma Catalysis
18- Investigation of recommended good practices to reduce exposure to nanomaterials in nanotechnology laboratories in Tehran,Iran
19- Prioritizing new air pollution (gases and vapors) technologies based on CBA (Cost-Benefit Analysis) method
20- Investigating the relationship between occupational exposure to nanomaterials and symptoms of nanotechnology companies' employees ( Article in press )
21- Investigating the effect of health literacy and self-care on preventing prostate cancer in Tehran male municipality staff in 2017
22- Design and Validation of a Crisis Management Performance Assessment Questionnaire in Industries
23- The relationship between noise annoyance and salivary cortisol
24- Survey of gender effect on driving performance and mental workload of young drivers using a driving simulator
25- Photocatalytic decomposition of VOCs by AC–TiO2 and EG–TiO2 nanocomposites 
26- Modeling effect of five big personality traits on noise sensitivity and annoyance
27- Investigating the status of prevention of coronavirus in industries
28- Development and validation Checklist for the Health, Safety and Environment Management System Auditing in the Surface Mines
29- Occupational exposure of health care personnel to SARS‑CoV‑2 particles in the intensive care unit Of Tehran hospital
30- Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) signaling pathways and protective roles of melatonin 
31- Chitosan-alginate nano-carrier for transdermal delivery of pirfenidone in idiopathic pulmonary fibrosis
32- Association of esophageal dilatation in chest CT scan with gastroesophageal reflux disease: A case control study
33- Microextraction on a screw for determination of trace amounts of hexanal and heptanal as lung cancer biomarkers
34- Blood Lead Level of Workers in a Printing Industry
35- Investigating the relationship between job stress, workload and oxidative stress in nurses
36- Development and Validation of An Instrument for Determining Knowledge and Practice of Pistachio Farmers in Terms of Aflatoxin and the Prevention Methods of its Production in Pistachio Product
37- The Effect of Educational Intervention Based on Pender's Health Promotion Model for DistressManagement in Patients with Type 2 Diabetes
38- Depressive symptoms and associated factors among kidney transplant recipients
 
 


دفعات مشاهده: 1400 بار   |   دفعات چاپ: 238 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر