مرکز تحقیقات آلودگی هوا- معرفی مرکز
معرفی مرکز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/8/15 | 

به استناد رای صادره در دویست و پنجاه و نهمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۸ و موافقت اصولی بعمل آمده، مرکز تحقیقات آلودگی هوا به منظور گسترش پژوهش وارائه راه حل در امور بهداشتی درمانی، با همت و تلاش جمعی از اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران تاسیس گردید. 
مرکز با بررسی های کارشناسی و تصویب طرح های پژوهشی و همچنین فراهم نمودن امکانات مختلف برای مجریان طرح های پژوهشی از طریق تشکیل کمیته در زمینه های مختلف علوم مهندسی آلودگی هوا و  با کمک گرفتن از افراد متخصص در هر زمینه فعالیت های پژوهشی خود را سازمان دهی می نماید از جمله:

  1. پایش و کنترل آلودگی هوا در محیط های بسته (بهداشت حرفه ای- بهداشت محیط)
  2. پایش و کنترل آلودگی هوا در محیط های باز (بهداشت محیط و محیط زیست)
  3. کنترل های اجرایی و مدیریتی (ارتقاء سلامت و آموزش بهداشت)
  4. مطالعات میدانی- منطقه ای (آمار زیستی، اپیدمیولوژی و سم شناسی)
  5. مطالعات بیومانیتورینگ آلودگی هوا (سم شناسی، ریه و ...)
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات آلودگی هوا:
http://iums.ac.ir/find.php?item=330.33548.57351.fa
برگشت به اصل مطلب