مرکز تحقیقات آلودگی هوا- در حال اجرا
طرح های در حال اجرا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/9/12 | 
۱- بررسی رابطه خودکارآمدی و خودمراقبتی در هنگام آلودگی هوا در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران
۲- بررسی رابطه غلظت ذرات هوابرد و گازهای  CO۲, SO۲ و NO۲ با عوامل محیطی در مدارس ابتدایی
۳- بررسی ارتباط آلاینده های شاخص کیفیت هوا و پارامترهای سایکرومتریک (مشترک محیط بسته- باز) بر اساس مدل دینامیک سیالات محاسباتی(CFD) در کلان شهر تهران 
۴- مدل سازی ریاضی ارزیابی مواجهه با فرمالدئید داخل و خارج در باشگاههای ورزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
۵- بررسی ملاحظات طراحی و ساخت سامانه حذف ذرات از جریان هوا با استفاده از مکانیسم فوتوالکتریک
۶- بررسی قابلیت انتقال هوابرد ویروس COVID-۱۹ با استفاده از شبیه سازی دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)
۷- سیستم از بین برنده عوامل بیماری زا در محیط های بسته
۸- مطالعه برخی پارامترهای کیفیت هوا در محیط بسته قهوه خانه های سنتی شهر تهران
۹- بررسی تاثیر گونه های گیاهی برجذب ذرات ریز از هوای محیط های کاری بسته
۱۰- بررسی تاثیر دیواره های سبز فعال بر راندمان حذف آلاینده های بنزن و فرمالدئید
۱۱- رتبه بندی اولویت های پژوهشی در حوزه آلودگی هوا


 
 
 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات آلودگی هوا:
http://iums.ac.ir/find.php?item=330.34344.58534.fa
برگشت به اصل مطلب